POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

 

ZMB Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową Spółki.

Gromadzone w plikach dziennika dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony.

Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Gromadzenie danych.

 

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie
  • nazwę stacji roboczej użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę.

Okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystywanie danych.

 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

 

Mechanizm Cookies.

 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

 

Odsyłacze do innych stron internetowych.

 

Strona zawiera odsyłacze (linki) do innych stron internetowych.

Po przejściu na inne strony, proszę zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
Nie ponosimy bowiem odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka dotyczy tylko strony internetowej ZMB Capital Sp. z o.o.